WLR w Danii

Jedno z największych doświadczeń w całej Europie z WLR posiada Dania. W okresie budowy prawa telekomunikacyjnego w roku 998 rozpoczęły się rozmowy na temat WRL. WLR zostało wprowadzone przez NRA już w roku 1999 w granicach przepisów dotyczących połączeń sieci. Bogatą ofertę na usługi WRL pod koniec roku 1999 zaproponowała…

WLR w Irlandii

Irlandzki regulator ODTR (na dzień dzisiejszy ComReg) spostrzeżega, iż podstawową przeszkodą dla działania skutecznej konkurencji pomiędzy operatorami CPS znajdzie się wymóg podwójnego rachunku telefonicznego, w raporcie w którym zawarto analizę funkcjonalności działania usługi CPS, wydanym w lipcu 2002 roku. ODTR powołuje się na analizy rynku które dowodzą, iż 50% nabywców…

WLR w Austrii

Dopiero po ponad dwóch latach nieudanych negocjacji i postępowania przed urzędami regulacyjnymi 10 grudnia 2003 roku Telekom Austria złożył wreszcie propozycję w zakresie świadczenia WLR. I tak oto w ramach tej propozycji zaoferował średni 12% rabat na cenach hurtowych wszystkich odpowiednich produktów dostępu do sieci, przy czym najniższa stawka rabatu…